TRANG CHỦ » BỆNH NHI KHOA » ĐAU BỤNG
Theo Y học cổ truyền trẻ em đau bụng thực thông phần nhiều do Trẻ con ăn uống không tiết độ, thức ăn uống tích trệ không tiêu, ăn vào bụng đau ngay thế là gọi thực thống. Biểu hiện Bụng đau ăn vào càng đau, thích uống nư